Scroll to Top

Tag Archives: TOP 8 Showbiz Family Portraits this Christmas 2017

MERRY CHRISTMAS!!! “From our family to yours,” ang famous line na karugtong ng Christmas greetings ngayong Holiday Season, kalakip ang nakaka-good vibes na family photo. Ang mga taga-showbiz ay kanya-kanyang...